Διεύθυνση

Αμαθούντος 21
4523 Αγιος Τύχωνας

Τ.Θ. 56639, 3309 Λεμεσός, Κύπρος

Επικοινωνήστε Μαζί μας

November 13, 2016

Κριτήρια ένταξης στο σχεδιασμό υψηλής επίδοσης στίβος-ΚΟΕΑΣ

Κριτήρια ένταξης 

November 13, 2016

Κριτήρια ένταξης στο σχεδιασμό επίλεκτης κατηγορίας στίβος -ΚΟΕΑΣ

Κριτήρια ένταξης 

December 12, 2014

Η ΚΟΚΩΠ θα διοργανώσει αγώνες αξιολόγησης για εισδοχή στην Εθνική Ομάδα. Τέσσερεις από τους αγώνες θα είναι αγώνες αξιολόγησης φυσικής κατάστασης, σε κωπηλατοεργόμετρο και δύο θα είναι αγώνες αξιολόγησης στο νερό...

Κριτήρια για Επιλογή στην Εθνική Ομάδα Κωπηλασίας

October 25, 2013

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το ΔΣ της ΚΟΚΩΠ, σε συνεδρίασή του στις 17-10-2013, ομόφωνα αποφάσισε, κατόπιν εισήγησης της ΤΕ της ΚΟΚΩΠ, ότι για τις οποιεσδήποτε βραβεύσεις αθλητών της ΚΟΚΩΠ από άλλες οργανώσεις (π.χ. ΚΟΕ, Λεμέσια κ.λ.π.), θα προτείνονται αθλητές/τριες που θα βρίσκονται πιο ψηλά στην λίστα κατάταξης π...

October 25, 2013

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι το ΔΣ της ΚΟΚΩΠ, με ομόφωνη απόφασή του σε συνεδρίασή του στις 17-10-2013, κατόπιν ομόφωνης εισήγησης της ΤΕ της ΚΟΚΩΠ, προτείνει στον ΚΟΑ να ισχύσουν ως κριτήρια για επιλογή του/της αθλητή/τριας που θα ενταχθούν στο εν λόγω σχέδιο τα ίδια κριτήρια που θα ισχύσουν για...

Please reload