Τακτικό Μέλος Το Σωματείο Νηρέας

Κατά την Έκτακτη και Καταστατική Γενική Συνέλευση της ΚΟΚΩΠ στις 14-11-2012 εγκρίθηκε ομόφωνα η αίτηση του Σωματείου Νηρέα Ύψωνα για εγγραφή του ως Τακτικού Μέλους της ΚΟΚΩΠ. Το Σωματείο κρίθηκε ότι πληροί όλα τα κριτήρια που αναγράφονται στο καταστατικό της ΚΟΚΩΠ και έχει να επιδείξει σημαντική αγωνιστική δραστηριότητα κατά τα τελευταία έτη. Η ΚΟΚΩΠ καλοσωρίζει το Σωματείο ως Τακτικό Μέλος.