Επίλεκτη Κατηγορία ΚΟΑ

Κριτήρια ένταξης στο σχεδιασμό επίλεκτης κατηγορίας στίβος -ΚΟΕΑΣ

Κριτήρια ένταξης