Προκήρυξη Παγκύπριων Εργομετρικών - 2ου Αγώνα Αξιολόγησης ΦΚ