Μια πρώτη και μια τρίτη θέση στη 10η Πανελλήνια Συνάντηση Ανάπτυξης στο Μαυροχώρι Καστοριάς