Αποτελέσματα Σαββάτου (28-04-2018) και Πρόγραμμα Κυριακής (29-04-2018 ) A΄ Σκέλους Παγκυπρίου Πρωτα