Συμμετοχή του νεοσύστατου Σωματείου και Μέλους μας «Σωματείου Δρομέων Κύπρου Περικλής Δημητρίου» στ