Προκήρυξη 1ου Αγώνα Αξιολόγησης Φυσικής Κατάστασης 2014-15